Kosteloos

Wetswinkel Uden is een stichting die gratis juridische diensten aanbiedt aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dit juridische advies wordt gegeven door studenten. De meeste studenten die werkzaam zijn bij de Wetswinkel in Uden, zijn afkomstig van de Radboud Universiteit. Zij hebben hier minstens hun propedeuse behaald. Bij de Wetswinkel werken studenten uit het tweede, derde en masterjaar. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd. Onze Wetswinkel bestaat inmiddels al meer dan 40 jaar (opgericht in 1977) en heeft als doel mensen kosteloos te voorzien van juridische hulp.

Juridisch

Het is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en parate kennis van de medewerkers hoe de zaak afgehandeld wordt. Indien een zaak te complex is, wordt deze buiten het spreekuur verder afgehandeld. De medewerkers die u geholpen hebben zullen contact met u opnemen, nadat zij het een en ander hebben uitgezocht.De afhandeling van zaken kan op verschillende manieren gebeuren, zoals door het opstellen van een brief, het inwinnen van informatie bij derden of het verrichten van literatuuronderzoek. Welke optie ook wordt gekozen door de medewerkers; altijd wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk advies te geven.

Advies

Het feit dat de medewerkers veelal studenten zijn, houdt ook in dat de praktische ervaring op het juridische gebied beperkt is. Dit wordt echter gecompenseerd door theoretische kennis, maar toch kan het voorkomen dat een zaak te complex is. Indien de medewerkers van de Wetswinkel het idee hebben dat zij u niet goed kunnen adviseren, zullen zij u doorverwijzen naar professionele rechtshulp. Omdat de Wetswinkel een stichting is, heeft zij geen winstoogmerk. Dit houdt in dat wij geen geld vragen voor onze diensten. Omdat wij afhankelijk zijn van subsidies en giften, worden donaties zeer op prijs gesteld. Steun ons op NL89INGB 0004 0119 87 t.n.v. Stichting Wetswinkel Uden.

Onze missie

Wij voorzien een ieder die daar behoefte aan heeft geheel kosteloos van juridisch advies. Ons team bestaat uit studenten die zich te allen tijde inzetten om u van een gedegen advies te voorzien.